Bắt đầu thỉnh nguyện

Chúng tôi cung cấp lưu trữ miễn phí đối với các thỉnh nguyện trực tuyến. Tạo thỉnh nguyện trực tuyến chuyên nghiệp bằng cách sử dụng dịch vụ mạnh mẽ của chúng tôi. Các thỉnh nguyện của chúng tôi được đề cập trong giới truyền thông mỗi ngày, vì vậy việc tạo thỉnh nguyện là cách tuyệt vời để được công chúng và các nhà hoạch định chú ý.

Các tính năng chính

  • Bạn làm chủ các dữ liệu, bao gồm địa chỉ email của những người đã ký vào bản kiến nghị của bạn.
  • Bạn có thể gửi email đến tất cả mọi người đã ký vào đơn thỉnh cầu của bạn.
  • Dễ dàng nhớ địa chỉ: https://vi.petitions24.com/tên_thỉnh_nguyện
  • Bạn có thể quyết định cần hỏi những gì từ người ký vào bản kiến nghị của bạn.
  • Bạn có thể dịch thỉnh nguyện của mình sang nhiều ngôn ngữ. Mẫu chữ ký đã được dịch sang 42 ngôn ngữ.
  • Bạn có thể dùng văn bản, hình ảnh, liên kết và danh sách.
  • Bạn có thể dễ dàng in các chữ ký (HTML, PDF, Excel).
  • Bạn có thể nhúng thỉnh nguyện vào trang web của mình.
  • Nếu bạn có thông tin muốn chia sẻ với những người đã ký bản kiến nghị này, bạn có thể viết một thông cáo. Một đường dẫn qua email tới thông báo sẽ được gửi đến tất cả những người đã ký tên.
 Show more
https://vi.petitions24.com/
Bạn có thể chỉnh sửa thỉnh nguyện của mình vào bất kỳ lúc nào sau khi nó đã được công bố.

Địa chỉ email của bạn là tên người dùng (username) của bạn. Chúng tôi sẽ không công bố địa chỉ email của bạn.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt [Chỉnh sửa]

Người ký vào bản kiến nghị phải cho biết tối thiểu là tên, nơi cư trú và một địa chỉ email của họ. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm thông tin. [Thêm nhiều trường hơn]