Phản đối việc tước quốc tịch của GS Phạm Minh Hoàng

Chính quyền Cộng sản việt nam sai trái khi tước quốc tịch một công dân .


OR

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công bố trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả bản kiến nghị sẽ thấy mọi thông tin bạn cung cấp trên mẫu đơn này.

Bạn sẽ nhận được một email với đường dẫn xác nhận chữ ký của mình. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn (và thư mục thư rác)
Facebook