Chúng tôi cung cấp lưu trữ miễn phí đối với các thỉnh nguyện trực tuyến. Tạo thỉnh nguyện trực tuyến chuyên nghiệp bằng cách sử dụng dịch vụ mạnh mẽ của chúng tôi. Các thỉnh nguyện của chúng tôi được đề cập trong giới truyền thông mỗi ngày, vì vậy việc tạo thỉnh nguyện là cách tuyệt vời để được công chúng và các nhà hoạch định chú ý.

Bắt đầu thỉnh nguyện | Đăng nhập

Chữ ký  
2017 Mọi lúc Tên thỉnh nguyệnĐã tạo
1 194 1 196 BẢN LÊN TIẾNG ỦNG HỘ NHÀ GIÁO PHẠM MINH HOÀNG
Trong suốt tuần qua, nhiều chuyên gia luật pháp đã vạch ra việc ông Trần Đại Quang trong vai trò Chủ tịch nước, tước quốc tịch của ông Phạm Minh Hoàng và đe dọa trục xuất khỏi Việt Nam là hành vi vi phạm cả luật pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã ký kết. Hơn thế nữa, câu hỏi...
Jun 18, 2017
3 3 Phản đối việc tước quốc tịch của GS Phạm Minh Hoàng
Chính quyền Cộng sản việt nam sai trái khi tước quốc tịch một công dân ....
Jun 20, 2017
2 2 Pham Minh Hoang
quyền công dân không một ai có quyền tướt đoạt quyền ấy ...
Jun 20, 2017Facebook