Chúng tôi cung cấp một công cụ thỉnh nguyện trực tuyến miễn phí giúp tạo và ký các đơn thỉnh nguyện. Các thỉnh nguyện của chúng tôi được đề cập trong giới truyền thông mỗi ngày, vì vậy việc tạo thỉnh nguyện là cách tuyệt vời để được công chúng và các nhà hoạch định chú ý.

  1. Tạo một Đơn thỉnh cầu
    Bắt đầu thỉnh cầu bằng cách hoàn tất một mẫu đơn đơn giản, và chỉ sau vài phút, thỉnh cầu của bạn sẽ sẵn sàng trực tuyến.
  2. Thu thập chữ ký
    Hãy chia sẻ đơn thỉnh cầu của bạn với những người khác trên kênh truyền thông đại chúng.
  3. Gửi đơn thỉnh cầu của bạn đến những người có thẩm quyền đưa ra quyết định
    Lên lịch họp với người có quyền quyết định và mời giới truyền thông cùng tham gia.
Mọi lúc | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | This year (2018) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2018 Mọi lúc Tên thỉnh nguyệnĐã tạoFacebook